Orlov

Her finder du information om orlov

Indhold

  ORLOV - Orlov eller tjenestefri uden løn er en mulighed, men ikke en ubetinget ret for dine medarbejdere.

  Du har mulighed for at give dine medarbejdere orlov eller tjenestefri uden løn, men medarbejderne har ikke krav på at få orlov eller tjenestefri uden løn.

  Kompetencen til at bevilge orlov
  Kompetencen til at bevilge orlov ligger hos den enkelte leder. 

  Hvad skal du overveje
  Der er 3 synspunkter du bør overveje, når du behandler en ansøgning om orlov/tjenestefrihed uden løn:

  1. Er det foreneligt med tjenestens tarv, det vil sige ikke i strid med arbejdspladsens interesser? (Tjenestestedets anbefaling bør være en almindelig betingelse for, at der kan bevilges orlov.)
  2. Er der rimelig sikkerhed for, at medarbejderen vil vende tilbage? (Du bør ikke give en medarbejder orlov for at give medarbejderen en særlig sikkerhed ved stillingeskift.)
  3. Er det et støtteværdigt formål, som medarbejderen ønsker fri til? Det kan f.eks. være til: 

                    - at dygtiggøre sig ved uddannelse eller andet arbejde
                    - rekreation
                    - private forhold

  Sådan gør du i praksis
  Medarbejderen kan søge orlov skriftligt.
  Hvis du beslutter at give medarbejderen orlov, skal du altid sende et brev til medarbejderen, hvor du bekræfter, at du har givet medarbejderen orlov fra sin stilling.

  VIGTIGT: Inden du laver en aftale om orlov, skal du have afklaret, om du kan love medarbejderen at genindtræde i en bestemt stilling, når medarbejderen, vender tilbage. Din beslutning skal beskrives i orlovsaftalen. 
  Du skal også tage stilling til, om der skal ske reduktion i erfaringsdato/jubilæumsdato når medarbejderen vender tilbage.
  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lønkonsulent.