Tjenestefri og mærkedage

Her finder du information om tjenestefrihed og mærkedage

Indhold

  Der kan være flere årsager til, at en medarbejder har et ønske om eller behov for tjenestefrihed. Der kan være tale om særlige begivenheder, helbredsmæssige forhold eller noget helt tredje. Det er dig som leder, der kan bevillige tjenestefrihed.

  Der er vedtaget retningslinjer i forbindelse med tjenestefrihed med og uden løn. Retningslinjerne tager stilling til medarbejdernes adgang til tjenestefrihed ved fødselsdage, bryllup/sølvbryllup, konfirmation, jubilæum, lægebesøg, dødsfald, fratrædelse til efterløn/pension og tjenestefrihed i særlige tilfælde. 

  Du skal være opmærksom på, at selvom medarbejderen har ret til tjenestefrihed, ydes der ikke erstatningsfrihed, hvis disse dage falder på en fridag/ikke arbejdsdag.

  Du kan læse mere om tjenestefrihed her: 

  Retningslinjer for tjenestefrihed og mærkedage inkl. bilag for gaver ved gratiale og fratræden

  Udover retningslinjerne gælder følgende: 

  Aftale om fravær af familiemæssige årsager 

   

  Frivillig Brand og Redning
  Se: Retningslinjer for ansattes frivillige deltagelse i udrykninger ved Brand og Redning Sønderjylland

   

  Fravær på grund af vejret
  Det er medarbejderens eget ansvar at komme frem til arbejdspladsen. Hvis vejrsituationen er sådan, at det ikke er muligt at komme frem, skal medarbejderen kontakte arbejdspladsen. 

  Medarbejderen har ikke krav på tjenestefri med løn i forbindelse med fraværet, men medarbejderen kan efter aftale med dig som leder registrere fraværet som ferie, afspadsering, fleks eller tjenestefri uden løn.