Virksomhedsoverdragelse

Hvilke forhold gør sig gældende ved en virksomhedsoverdragelse?

Indhold

  Hvornår er der tale om en virksomhedsoverdragelse?

  En virksomhedsoverdragelse sker typisk i forbindelse med udbud eller ved hjemtagelse af en opgave. Udgangspunktet er, at hvis de samme aktiviteter fortsætter, så er medarbejderne beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven.

  Medarbejdernes rettigheder

  Er medarbejderne ansat på overdragelsesdagen, så vil medarbejderne have de samme rettigheder og forpligtelser overfor den nye arbejdsgiver, som medarbejderne havde overfor den tidligere arbejdsgiver. Det gælder både individuelle og overenskomstbestemte løn- og ansættelsesvilkår. Det betyder, at optjent anciennitet "følger med", og det har bl.a. betydning for medarbejdernes opsigelsesvarsel og lønindplacering.

  Krav mod tidligere arbejdsgiver

  Har medarbejderne et krav mod den tidligere arbejdsgiver, for eksempel løn og feriepenge, som endnu ikke er blevet udbetalt, så bliver kravet overført til den nye arbejdsgiver. Det gælder selvom kravet var mod den tidligere arbejdsgiver.

  Kan en medarbejder blive fyret i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse?

  Medarbejderne kan ikke afskediges på grund af en virksomhedsoverdragelse. Det betyder imidlertid ikke, at medarbejderne ikke kan afskediges på grund af andre forhold. Det er arbejdsgiveren, der har bevisbyrden for, at afskedigelsen er rimelig og ikke kun er begrundet i overdragelsen. En rimelig begrundelse kan være økonomiske, tekniske eller organisatoriske ændringer.

  Står du overfor en virksomhedsoverdragelse?

  Skal du modtage eller overdrage medarbejdere, så kontakt én af nedenstående personalekonsulenter, som kan hjælpe dig med processen.