Lønfastsættelse ved nyansættelser

Du skal afklare lønforholdene, inden du ansætter nye medarbejdere.

Indhold

    Aabenraa Kommune har en decentral aftalestruktur. Det betyder, at lønforhandlingerne foregår så tæt på den enkelte medarbejder som muligt. Du har som leder kompetencen til at lønforhandle for dit personale. Du er bundet af overenskomster og eventuelt indgåede tværgående/lokale forhåndsaftaler. Direktionen har desuden fastsat retningslinjer, du skal holde dig indenfor.

    Inden du ansætter en ny medarbejder, skal lønnen i stillingen være afklaret. Som udgangspunkt betyder det, at du sammen med den faglige organisation skal have aftalt grundløn og funktionsløn i stillingen. Der kan være situationer, hvor kvalifikationsløn i stillingen først kan aftales når man ved, hvem man ønsker at ansætte.