Pensionsordning og fritvalgsordning

Læs om oprettelse af pensionsordninger, hvem er omfattet og og fritvalgsordningen.

Indhold

  Oprettelse af pensionsordninger
  De fleste medarbejdere er ved ansættelsens start omfattet af en pensionsordning. Der gælder dog nogle undtagelser for bestemte personalegrupper.

  Ved ansættelse af f.eks. ikke-uddannet social- og sundhedspersonale, rengøringsassistenter, husassistenter, dagplejere, tekniske servicemedarbejdere, specialarbejdere, pædagogmedhjælpere, håndværkere og omsorgs- og pædagogmedhjælpere skal der ske en afklaring af, om vedkommende er omfattet af en pensionsordning fra ansættelsens start, eller om vedkommende er omfattet af en karensperiode.

  Til denne afklaring er der brug for indhentning af dokumentation fra tidligere ansættelser. I ansættelsesbrevet er der et link til den digitale blanket, som medarbejderen skal udfylde, og indsende elektronisk vedhæftet nødvendig dokumentation.

  Du finder oplysningsskema vedr. pensionsordning her:

  Se nærmere om reglerne i den enkelte overenskomst i Shultz, som du kan tilgå fra dit skrivebord på din computer

  Der skal ikke indbetales til pensionsordning, hvis medarbejderen modtager pension fra en arbejdsgiverbetalt pensionsordning. Den ansatte er forpligtet til at informere Personaleafdelingen, hvis vedkommende på ansættelsestidspunktet eller på et senere tidspunkt under ansættelsen modtager invalidepension eller anden pension fra en arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

  Fritvalgsordning

  Ansatte kan i henhold til den gældende overenskomst være omfattet af en fritvalgsordning under ansættelsen. Kun månedslønnede pensionsberettigede ansatte er omfattet af frit valg. Der kan vælges mellem udbetaling af et løntillæg, eller en pensionsforhøjelse. Foretages der ikke et valg, får man automatisk tildelt standardvalget, som fremgår af overenskomsten.

  Omvalg af fritvalgsordning 

  Der er mulighed for omvalg. Den ansatte skal foretage ændringen via app'en MinLøn. Valget er bindende for det efterfølgende år, og er gældende fra 1. januar.