Startkit til employer branding

Arbejdspladsens omdømme har stor betydning for, om du kan rekruttere dygtige medarbejdere.

Indhold

  Det er vigtigt, at mulige ansøgere kan spejle sig selv og sin faglighed i Aabenraa Kommunes omdømme eller brand. Kommunikation kan bistå med at udvikle et startkit til employerbranding, for at synliggøre et område.

  Du kan få et startkit i forbindelse med en rekruttering, eller hvis du ønsker at arbejde mere strategisk med udviklingen af det brand, dit område har. 

   Startkittet består af:

  • En grundfortælling for eksempel om et driftsområdes mission, opgaver, kultur mv., der kan danne grundlag for den gode fortælling om jobbet i jobopslaget.
  • Erfaring med et par eksempler på at grundfortællingen er sat i spil for eksempel gennem jobopslag og formidling af gode historier via LinkedIn, pressen og Facebook.

  Bevilling af startkit

  Startkittet kan bevilliges til direktører og afdelingschefer. Afdelingschefen for Byråds- og Direktionssekretariatet afgør, hvornår startkit til employer branding kan bevilliges. 

  Tidsplan

  Du kan se et eksempel på tidsplanen for et forløb neden for.

  Tid Beskrivelse Ansvar

  Uge 1

  Et indledende møde med leder og nøglepersoner. Den gode fortæl-ling og et par af arbejdspladsens gode historier identificeres.

  Kommunikation

  Uge 2

  Grundfortællingen skrives og der rådgives om relevante kommuni-kationskanaler og medier

  Kommunikation

  Uge 3-5

  Arbejdspladsen sætter fortællingen i spil via de gode historier ad de relevante kanaler

  Leder

  Uge 5

  Midtvejsmøde med opsamling og flere input fra kommunikations-medarbejderen

  Kommunikation

  Uge 5-8

  Endnu en periode, hvor gode historier sættes i søen

  Leder

  Uge 8

  Afsluttende møde med evaluering og fokus på det videre forløb

  Kommunikaiton

  Thomas Christian Otzen Kruse - Sekretariatschef
  Staben / Byråds og Direktionssekretariatet
  Tlf. 73766260 - tck@aabenraa.dk