Udbetaling af pension

Hvem udbetaler min pension og gruppeliv, når jeg forlader arbejdsmarkedet?

Indhold

  Pension

  Pensionen udbetales fra den pensionskasse, du har været tilknyttet under ansættelsen. Tjenestemandspension udbetales af Aabenraa Kommune eller Moderniseringsstyrelsen.

  Gruppeliv

  Udbetaling fra gruppeliv sker gennem den pågældende pensionskasse. For medarbejdere uden pensionsordning, sker udbetaling direkte fra gruppeliv ved henvendelse til lønkonsulenten. Det første halve år af ansættelsen er medarbejderen ikke omfattet af nogen gruppelivsordning, medmindre den er indeholdt i pensionsordningen. Udbetaling af gruppeliv i forbindelse med kritisk sygdom sker efter samme regler.

  Feriepenge

  Du kan søge om udbetaling af feriepenge via borger.dk

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål, så kontakt din leder.