Ansøgt afsked

Ønsker du at opsige din stilling hos Aabenraa Kommune?

Indhold

  Hvis du ønsker at fratræde din stilling kan du både fortælle din leder det mundtligt og skriftligt. Uanset om du siger op skriftligt eller mundtligt, vil din leder skriftligt bekræfte, at vi har modtaget din opsigelse. 

  Opsigelsesvarsler

  Din leder har krav på et varsel, når du siger din stilling op. Opsigelsesvarslet afhænger af hvilken ansættelse du har, og hvad der er aftalt ved ansætttelsen. Du bør derfor være opmærksom på, hvad der står i dit ansættelsesbrev.

  Overenskomstansatte

  Er der aftalt prøvetid, og ønsker du at fratræde i prøvetiden, kan du sige op uden varsel, det vil sige fra dag til dag, medmindre I har aftalt andet ved ansættelsen. Dette ville fremgå af dit ansættelsesbrev.

  Er der ikke aftalt prøvetid eller er prøvetiden udløbet, kan du sige op med et varsel på 1 måned til fratrædelse ved en måneds udgang.

  Eksempel:
  Hvis du har fået nyt arbejde pr. 1. maj, skal du senest den 31. marts sige dit nuværende arbejde op til fratrædelse den 30. april.

  Hvis du i god tid ved, at du har fået nyt arbejde fra den 1. maj, behøver du naturligvis ikke at vente med at sige op til den 31. marts. Det vil både være venligt over for institutionen/afdelingen og dine kollegaer, hvis du sige op så tidligt som muligt, men stadig til fratrædelse den 30. april. Derved har din leder mulighed for at planlægge og evt. slå stillingen op og få den besat hurtigst muligt.

  Tjenestemænd

  Er du ansat som tjenestemand har du tre måneders opsigelse til fratrædelse ved udgangen af en måned.

  Elever (Erhvervsuddannelsesloven)

  De første 3 måneder af praktiktiden betragtes som prøvetid. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.

  Ønsker du at stoppe dit elevforhold inden for prøvetiden, kan du opsige uddannelsesaftalen uden at fortælle grunden og fratræde uden varsel, det vil sige fra dag til dag.

  Efter prøvetiden er uddannelsesaftalen bindende. Uddannelsesaftalen kan derfor kun ophæves efter gensidig aftale eller hvis en af parterne misligholder uddannelsesaftalen.

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål, så kontakt din leder.