Ledighedsdage (G-dage)

Aabenraa Kommune skal i visse tilfælde udbetale arbejdsgivergodtgørelse for ledighedsdage (G-dage) til opsagte medarbejdere.

Indhold

  Penge

  Arbejdsgivergodtgørelse - Her på siden finder du information om ledighedsdage (arbejdsgivergodtgørelse) og hvordan du kan søge om udbetaling.

  Ledighedsdage (G-dage)

  Aabenraa Kommune skal i visse tilfælde udbetale arbejdsgivergodtgørelse for ledighedsdage (G-dage) til opsagte medarbejdere.

  Betingelser for udbetaling af G-dage:

  • Medarbejderen har ret til G-dage, hvis vedkommende opfylder alle nedenstående betingelser:
  • er ledig på 1. og 2. ledighedsdag
  • er afskediget eller fratræder efter udløbet af tidsbegrænset ansættelse
  • har arbejdet mindst 74 timer de sidste 4 uger før fratrædelse 
  • er medlem af en A-kasse

  Der kan højst betales for 16 G-dage til samme medarbejder inden for et kalenderår. Heri medregnes betaling for de gange, hvor medarbejderen har fået betaling for en halv G-dag.

  Medarbejderen har ikke ret til G-dage, hvis vedkommende:

  • selv har sagt op
  • selv er skyld i afskedigelsen 
  • modtager sygedagpenge på 1. og 2. ledighedsdag
  • holder ferie på ledighedsdage
  • afslår skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse af mindst samme omfang som hidtil
  • har været ansat i støttet beskæftigelse med løntilskud efter beskæftigelsesindsatsloven
  • efter eget ønske går på pension eller efterløn
  • strejker eller er lockoutet på 1. og 2. ledighedsdag
  • er tjenestemand og overgår til rådighedsløn (ventepenge)
  • ophører på grund af force majeure (ekstraordinære uforudsete situationer)

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål så kontakt din leder.

  Ansøgning om ledighedsdage