Anbefaling og referencer

‎ Her kan du læse om anbefalinger og referencer

Indhold

  Anciennitetskort

  Ved fratrædelsen udskrives der et anciennitetskort fra lønsystemet. Anciennitetskortet indeholder faktiske oplysninger om dit ansættelsesforhold. F.eks. ansættelsesperiode, titel, beskæftigelsesgrad og lignende.  Anciennitetskortet overføres automatisk til din e-boks, når du fratræder.

  Anbefaling

  En anbefaling er en skriftlig udtalelse, som du kan anmode din leder om, når du fratræder. Anbefalingens primære formål er at bekræfte ansættelsesforholdet, herunder ansættelsesperiode, stilling/titel og beskæftigelsesgrad  samt beskrive dit arbejdsområde, kompetencer og erfaring mv. 

  Det er din leder, som vurderer og beslutter, om lederen ønsker at give dig en anbefaling. Din leder er altså ikke forpligtiget til det.

  Ifølge den nugældende Funktionærlov, skal arbejdsgiveren, i tilfælde af afskedigelse, dog give en skriftlig begrundelse for årsagen til afskedigelsen, hvis du som medarbejder ønsker dette. Denne skriftlige begrundelse bekræfter ansættelsesforholdet, men har ikke (nødvendigvis) karakter af en anbefaling.

  Referencer

  Når du søger et nyt job, vil du ofte blive bedt om at udlevere referencer på tidligere arbejdsgivere. Referencer har mange steder mere eller mindre erstattet den skriftlige anbefaling, når den nye arbejdsgiver skal have be- eller afkræftet sit indtryk af dig.

  Du kan som medarbejder bede din leder - eller andre - om at være referenceperson for dig i forbindelse med din jobsøgning. Her gælder det dog også, at lederen - eller andre - ikke er forpligtet til det. 

  Har du spørgsmål, så spørg din leder.