Barsel og adoption

Barsel og adoption

Information omkring fravær i forbindelse med barsel og adoption.

Familie.jpg

Hvilket regler gælder ved graviditet og barsel?

Læs mere her på siden.

Graviditet

Er du gravid skal du meddele dette til din nærmeste leder senest 3 måneder før forventet termin. Snarest muligt efter ultralyd scanning, skal der foretages en anmeldelse af graviditet, hvor der vedlægges en kopi af dokumentation for forventet terminsdato (ultralyd fastsat termin) Er terminsdatoen f.eks. en tirsdag kan barsel, tidligst starte en onsdag hhv. 8 uger før.  

Behandling for barnløshed

Ved fravær fra arbejdet på grund af undersøgelser og behandling for barnløshed, som skyldes sygelige forhold, har den ansatte ret til fuld løn under sygdom. Det er ikke afgørende, hvem af parterne der er årsag til barnløsheden, men det er en forudsætning for retten til fravær med løn, at den ansatte undersøges eller behandles. Det er en lægelig vurdering, om der er tale om et sygeligt forhold. Der kan evt. indgås aftale efter lov om sygedagpenge, §56 hvis betingelserne er opfyldt.

Anmeldelse af graviditet

Her finder du blanket til anmeldelse af din graviditet

Anmeldelse af forventet fødsel (Udfyldes af far)

Udfyld blanketten her.

Varsling af barsel for far

Hvis du som far eller medmor vil holde orlov de første 10 uger efter fødslen, skal du senest 4 uger før forventet fødsel orientere din arbejdsgiver om hvornår, du vil holde forventet orlov og hvor længe. Det gælder også, hvis du skal holde overdraget orlov inden for de første 10 uger. Som far skal du senest 4 uger inden forventet start på fædreorlov oplyse din arbejdsgiver om, hvornår du går på barselsorlov (varsle det). OBS - Efter fødsel skal der mellem dig og din leder indgås en aftale om fraværsperiodens længde.

Efter fødsel (født 02.08.2022 eller senere)

Du kan med fordel anvende barselsplanlæggeren hvis både du og anden forældre til barnet er lønmodtagere, og I boede sammen på fødselstidspunktet. I kan sammen lege lidt med fordelingen af ugerne mellem jer, inden I beslutter jer for en endelig plan. I skal indtaste en række oplysninger, som hjælper jer med at planlægge orloven. Disse oplysninger er afgørende for fordelingen af orloven.

Du har som mor max ret til 26 uger med løn og du har som far max ret til 13 uger med løn. Du kan med fordel vise barselsplanen til os på lønkontoret, når den er færdig og vi kan ud fra jeres fælles plan hjælpe med dig med en barselsaftale. Aftalen sendes til din leder for endelig godkendelse.

Varslingsregler i forbindelse med aftale om afholdelse af barsel: 

Hvis barselsorlov ønskes afholdes efter fødsel skal dettes meddelelses senest 6 uger efter fødsel. Dette gælder både for mor og far/medmor. 

Adoptanter:
Tilsvarende regler gælder for adoptanter, som dog har andre regler, hvad angår perioden inden fødslen.

 

Efter fødsel Mor Far/medmor
Ret til fravær 14 uger + op til 32 uger 2 uger + op til 32 uger
Ret til sædvanlig løn 14 uger + 6 uger 2 uger + 7 uger
Ret til sædvanlig løn + 6 uger til sammen, som kan holdes kun af moren, kun af faren eller både af moren og faren. + 6 uger til sammen, som kan holdes kun af moren, kun af faren eller både af moren og faren.
Ret til fravær
Fra 02.08.22
11 uger + op til 13 uger 11 uger + op til 13 uger
Ret til sædvanlig løn
Fra 02.08.22
14 uger + 6 uger 2 uger + 7 uger
Ret til sædvanlig løn
Fra 02.08.22
+ 6 uger til sammen, som kan holdes kun af moren, kun af faren eller både af moren og faren. + 6 uger til sammen, som kan holdes kun af moren, kun af faren eller både af moren og faren.

Aftale om fravær ved barsel - barn født før 02.08.2022

Her finder du blanket til aftale om fravær i forbindelse med barsel, gældende for børn født før 02.08.2022.

Aftale om fravær ved barsel - barn født 02.08.2022 eller senere

Her finder du blanket til aftale om fravær i forbindelse med barsel, gældende for børn født den 02.08.2022 eller senere.

Aftale om udskudt orlov

Her finder du blanket til aftale om udskudt orlov

Har du spørgsmål?

Kontaktpersoner vedr. graviditet og barsel:

CPR: 01-10 Helena Skovbølling Jensen (7177) 
CPR: 11-20 Karina List (7185)
CPR: 21-31 Vivian Brorson Hegerslund (7171)