Tjenestefri og mærkedage

Tjenestefri og mærkedage

Information om retningslinjer vedrørende tjenestefrihed og mærkedage

Der kan være flere årsager til, at du ønsker eller har behov for tjenestefrihed. Der kan være tale om særlige begivenheder, helbredsmæssige forhold eller noget helt tredje. Det er din leder, der kan give dig tjenestefrihed.

Der er vedtaget retningslinjer i forbindelse med tjenestefrihed med og uden løn. Retningslinjerne tager stilling til tjenestefrihed ved runde fødselsdage, bryllup/sølvbryllup, konfirmation, jubilæum, lægebesøg, dødsfald, fratrædelse til efterløn/pension og tjenestefrihed i særlige tilfælde. 

Du skal være opmærksom på, at hvis du har ret til tjenestefrihed, men dagen i forvejen er en fridag/ikke arbejdsdag for dig, så får du ikke fri på en anden dag som erstatning.

Du kan læse mere i Retningslinjer for tjenestefrihed og mærkedage inkl. bilag for gaver ved gratiale og fratræden

Udover retningslinjerne gælder følgende: 

Borgerligt ombud

Borgerligt ombud er et hverv, der er pålagt af det offentlige. Medarbejderen der er udpeget eller valgt til et borgerligt ombud, har pligt til at påtage sig hvervet. Medarbejdere der udfører borgerligt ombud har ret til tjenestefrihed i den udstrækning, det er nødvendigt. Du kan læse mere om borgerligt ombud her.

Frivillig Brand og Redning

Se: Retningslinjer for ansattes frivillige deltagelse i udrykninger ved Brand og Redning Sønderjylland

Fravær på grund af vejret

Du har ikke krav på tjenestefri med løn i forbindelse med fravær på grund af vejret, men du kan efter aftale med din leder registrere fraværet som ferie, afspadsering, fleks eller tjenestefri uden løn. 

Det er dit eget ansvar at komme frem til arbejdspladsen. Hvis vejrsituationen er sådan, at det ikke er muligt at komme frem, skal du på samme vilkår som ved sygdom kontakte arbejdspladsen hurtigst muligt. 

Har du spørgsmål?

Så kontakt din leder