Overordnede retningslinjer for hjemmearbejde i Jobcenter, JB sekretariat og Borgerservice

Overordnede retningslinjer for hjemmearbejde i Jobcenter, JB sekretariat og Borgerservice

Der er udarbejdet retningslinjer for hjemmearbejde i Jobcenter, JB-Sekretariatet og Borgerservice

Jobcenter, JB sekretariat og Borgerservice er en ”fremmødearbejdsplads”. Det giver rigtig mange fordele i vores daglige arbejde i form af uformel snak og information, fysiske møder og sammenhold i både teams, afdelinger, men også på tværs.

Fordele med hjemmearbejde kan dog ikke ignoreres i form af fordybelse, work-life balance og fleksibilitet.

Hjemmearbejde er en mulighed, men kan ikke være et krav, og kan ikke sidestilles med det at være ”optaget”.

Der kan fremadrettet arbejdes hjemmefra 1-2 dage om ugen.

For at kunne arbejde hjemmefra er der en række krav som skal overholdes:

  • Det skal tilrettelægges med dine opgaver, så du kan udføre dem på samme niveau som på Rådhuset/Jobcentret
  • Du drøfter med dine kollegaer eller dit team først og derefter godkendes af nærmeste leder
  • Der findes ingen faste ugentlige hjemmearbejdsdage
  • Du skal være tilgængelig for kollegaer i samme grad som på en arbejdsdag på Rådhuset/Jobcentret (på nær fysisk). Det gælder også pr. telefon og mail
  • Din kalender er opdateret og din telefon er omstillet korrekt
  • Du skal være fleksibel og møde ind hvis det kræves (f.eks. ved sygdom i gruppen, fysiske møder eller andet)

Der kan være arbejdsuger, hvor det ikke er muligt at arbejde hjemme.