Informationssikkerhedsudvalg

Informationssikkerhedsudvalg

Den Digitale Styregruppe er udpeget af direktionen til at være Aabenraa kommunes informationssikkerhedsudvalg.

Besluttende, igangsættende og styrende

Direktionen har nedsat et informationssikkerhedsudvalg, der fungerer som besluttende, igangsættende og styrende element for de sikkerhedsmæssige tiltag/projekter, der etableres i organisationen.

Sammensætning

  • Den Digitale Styregruppe består af repræsentanter for alle forvaltninger, som er udpeget af direktionen.

Udvalgets opgaver

  • Formulere og vedligeholde sikkerhedspolitikken og indstille den til godkendelse i Byrådet.
  • Beslutte og vedligeholde retningslinjer for sikkerhedsarbejdet, som konkretiserer politikken, og træffe afgørelse om fortolkning eller ændring af retningslinjerne.
  • Sikre, at der for data og systemer er udpeget data- og systemejere, samt at fysiske aktiver ligeledes har ejerskab. Udvalget skal sikre, at der foreligger retningslinjer for ejernes ansvar.
  • Påse, at der foreligger vedligeholdt dokumentation for informationssystemernes indretning.
  • Påse, at de data- og systemansvarlige samt ejerne af fysiske aktiver udarbejder de nødvendige detailregler.
  • Vurdere og sikre gennemførelse af den overordnede uddannelse og information vedrørende informationssikkerheden.
  • Påse, at adfærdskodeks (eksempelvis som beskrevet i 9 gode råd) indeholder information om relevante retningslinjer og procedurer.
  • Prioriterer aktiviteter og igangsætte indsatsområder på grundlag af indstilling fra sikkerhedslederen.

Databeskyttelsesforordningen

Informationssikkerhedsudvalget er også ansvarlig for compliance med databeskyttelsesforordningen, der trådte i kraft d. 25. maj 2018.

Nedenfor findes link til Datatilsynets vejledninger om databeskyttelsesforordningen.

Læs mere om informationssikkerhed

Datatilsynets vejledninger

Kontaktperson

Thomas Veltz Majholt - Informationssikkerhedskoordinator
Staben / IT / IT-Digitalisering
Tlf. 73768210 - tvm@aabenraa.dk