Mødeplan og sagsfremstilling for DDS

Læs mere om mødeplan og sagsfremstilling for DDS her

 • Læs op

Indhold

  Sagsfremstilling for DDS

  Deadline for punkter der ønskes behandlet i DDS: 

  • orienteringssager - se nedenfor under Mødeplan
  • ansøgninger til midler - skal følge skabelon for sagsfremstilling og sendes til Majbrit Hammerich Hansen (mahh@aabenraa.dk) 2 uger før mødet afholdes. Skabelonen og relevante bilag findes i Acadre (16/15460). Efter godkendelse kan punktet lægges i kø inden deadline - se nedenfor.
  • indstillinger til DDS skal indeholde en sagsfremstilling, en beskrivelse af det DDS skal tage stilling til og det tidsrum som indstillingens oplæg samt drøftelse forventes at tage.

  Fremlægges punktet ikke af forvaltningens repræsentant i Den Digitale Styregruppe, SKAL der udpeges en person, der kan deltage og fremlægge punktet på mødet.

  Dagsorden udsendes 1 uge før mødet. 

  Mødeplan 2024:

  Deadline for indkomne sager er 14 dage før mødet.

  • 22. januar
  • 19. februar
  • 18. marts
  • 22. april
  • 27. maj
  • 17. juni
  • Juli springer vi over
  • 19. august
  • 16. september
  • 21. oktober
  • 18. november
  • 16. december

  Mødeplan 2023:

  • 23. januar - deadline for dagsordenspunkter i kø er 4. januar
  • 20. februar - deadline for dagsordenspunkter i kø er 1. februar
  • 20. marts - deadline for dagsordenspunkter i kø er 1. marts
  • 17. april - deadline for dagsordenspunkter i kø er 29. februar
  • 22. maj - deadline for dagsordenspunkter i kø er 10. Maj
  • 26. juni - deadline for dagsordenspunkter i kø er 7. juni
  • 21. august - deadline for dagsordenspunkter i kø er 2. august
  • 18. september - deadline for dagsordenspunkter i kø er 30. august
  • 23. oktober- deadline for dagsordenspunkter i kø er 4. oktober
  • 20. november - deadline for dagsordenspunkter i kø er 2. november
  • 18. december - deadline for dagsordenspunkter i kø er 29. november

  Alle møder afholdes i lokale 412 kl. 12.30 -14.30

  INFORMATION OM FORDELING AF DDS MIDLER