DDS-puljemidler

Puljemidler til nye digitale løsninger, der ikke kan finansieres indenfor forvaltningens egen ramme.
I år 2023 er beløbet på puljemidlerne 285.000 kr.

 • Læs op

Indhold

  BEDRE TIL DET DIGITALE:

  • Ved at styrke organisationens digitale modenhed. I en hverdag, der uomtvisteligt bliver mere digital, er det kommunens ansvar, at medarbejderne klædes på til at imødegå de digitale behov, sikres et kompetenceniveau, der tilsvarer udfordringerne, og som kan arbejde proaktivt med den digitale omstilling af organisationen. Tildelingskriteriet søger både at favne et digitalt kompetenceløft af medarbejdere på områder med erkendte mangler og kompetenceudvikling, der søger at gøre medarbejderne nysgerrige på nye og spændende digitale muligheder og arbejdsgange, der kan lette hverdagen og fremme effektiviteten.

  TURDE NY DIGITAL TEKNOLOGI:

  • Ved at give mulighed for at anskaffe og afprøve ny eller ikke tidligere anvendt teknologi til understøttelse af digitale arbejdsgange, i en pilotperiode af maksimalt ét års varighed. Teknologi skal i denne sammenhæng forstås bredt, og kan således dække over både nye former for hardware og software, der kan understøtte, fremme eller effektivisere en eksisterende eller ny arbejdsgang inden for et afgrænset fagområde/organisatorisk enhed. Tildelingskriteriet lægger desuden vægt på, at der skal være et potentiale for anvendelse andre steder i kommunen.

  GØRE EN FORSKEL DIGITALT FOR BORGEREN:

  • Ved at understøtte eller imødekomme et konkret identificeret borgernært behov, der kan løses digitalt i fællesskab. Disse udfordringer eller behov, identificeres på baggrund af kendskab til borgernes aktuelle problemstillinger og kommunens mulighed for at understøtte borgerne. Problemstillinger, der på en eller anden måde, kan afhjælpes gennem anvendelse af en ny digital løsning og har potentiale til at hjælpe andre borgere i en tilsvarende situation.
  Ansøg DDS-puljemidler her.