Styregruppens overordnede opgaver og sammensætning

Styregruppens overordnede opgaver og sammensætning

Den Digitale Styregruppe varetager en række af tværorganisatoriske og fælleskommunale opgaver og engagementer. DDS syv repræsentanter fra alle forvaltninger er oplistet med kontaktinformationer.

  • Sikre implementering og opfølgning af digitale strategier (fælles kommunale og fælles offentlige)
  • Koordinere Aabenraa Kommunes engagement i KOMBIT
  • Sikre sammenhæng med øvrige strategiske aktiviteter i Aabenraa Kommune
  • Sikre at superbrugerorganisationen matcher behovene og understøtter tværgående udvikling
  • At være Informationssikkerhedsudvalg for Aabenraa Kommune

Medlemmerne i den digitale styregruppe:

Børn og Kultur Jacob Svarre Winther jsw@aabenraa.dk, tlf. 7376 7583
IT/Stab (formand) Eva Minke Andersen ema@aabenraa.dk, tlf. 7376 7001
IT/Digitalisering Charlotte Bay Greisen cbg@aabenraa.dk, tlf. 7376 7035
Jobcenter og Borgerservice Esben Krabbe Christiansen ekc@aabenraa.dk, tlf. 7376 7577
Plan, Teknik & Miljø Barbara Frenzel bfr@aabenraa.dk, tlf. 7376 7020
Staben Lene Nymann lny@aabenraa.dk, tlf. 7376 7102
Sundhed & Sundhed Lars Harding Hansen lhh@aabenraa.dk, tlf. 7376 7547