Når dine udgifter skal refunderes

Retningslinjer for refundering af udgifter

 • Læs op

Indhold

  Hvis du har haft udgifter, som skal refunderes, er det vigtigt, at de nødvendige oplysninger følger med.

  Selve bilaget scannes (fx kassebon), såfremt det ikke i forvejen foreligger elektronisk (fx selvprint togbillet).

  Bilaget sendes i en mail til sekretariatet, sse@aabenraa.dk, med emne ”udgiftsbilag”.

  I selve mailen skal følgende oplysninger fremgå:

  • Hvem, der har haft udgiften
  • Hvilket beløb
  • Hvad er det brugt til (formål), fx ”togbillet til København vedr. møde i KL om nyt bygningsreglement”. I dette punkt skal det også fremgå, hvor pengene er brugt (lokalitet, i dette eksempel København).
  • Såfremt udgiften skal dækkes af en driftskonto, skal det også fremgå af mailen. Oftest handler udgiftsbilag om udgifter, der dækkes af ”personalekontoen” på konto 6 (fx transport, parkering mm, ”kontorartikler”) – det er udgangspunkt og skal derfor ikke oplyses særskilt.

  Alternativt kan disse oplysninger skrives i hånden på et stykke papir, som man scanner som baggrund for bilaget, fx som underlag for en kassebon.

  Sekretariatet vil samle mail + bilag elektronisk og lægge i Prisme, således at det er nemt at se bagefter, hvad udgiften drejer sig om.

  Klik her for at udfylde blanketten vedr. Refundering af udgifter/udlæg