Retningslinjer for kørsel

Her kan du læse mere om retningslinjerne for kørsel i Plan, Teknik & Miljø

 • Læs op

Indhold

  Her kan du læse mere om retningslinjerne for kørsel i Plan, Teknik & Miljø

  Byrådet har truffet beslutning om at godtgørelser for kørsel i egen bil fra 2014 som udgangspunkt
  udbetales efter lav takst. Det gælder for alle ansatte ved Aabenraa Kommune.


  I den forbindelse er der udarbejdet to forskellige aftaler
  a) Aftale om kørsel i egen bil i forbindelse med tjenestekørsel, lav takst
  b) KØRSELSBEMYNDIGELSE i forbindelse med tjenestekørsel, høj takst

  Begge aftaler findes på medarbejderportalen, og skal underskrives af din nærmeste leder.

  Aftale a) er relevant, hvis du som medarbejder, har behov for at benytte din egen bil i forbindelse
  med tjenestekørsel.

  Aftale b) kan komme i anvendelse, hvis du får en kørselsbemyndigelse af din leder. For at få en
  sådan, vil der blive foretaget en individuel vurdering af den økonomiske hensigtsmæssighed, dit individuelle
  kørselsbehov og arbejdspladsens samlede kørselsbehov.

  Aftalerne udelukker hinanden. Det vil sige, at har du en aftale om at må køre i egen bil til lav takst,
  så kan du ikke få udbetalt kørselsgodtgørelse efter høj takst i særlige situationer.

  RETNINGSLINJER FOR KØRSEL OG UDBETALING AF KØRSELSGODTGØRELSE

  Nej, PTM stiller et antal biler til rådighed, som anvendes i forbindelse med arbejdsrelaterede
  opgaver. Du har ikke pligt til at køre i din egen bil

  Udgangspunktet er, at du skal huske at booke bil, når du ved du har en opgave ude af huset.
  Er der ikke et ledigt køretøj, og er opgaven nødvendig eller af væsentlig værdi for Aabenraa
  Kommune, kan du få godtgørelse efter høj takst – men det kræver en kørselsbemyndigelse
  fra din leder (aftale b)

  Kilometerantallet afhænger af stedernes beliggenhed i forhold til hinanden. Der afregnes aldrig mere end afstanden mellem arbejdsstedet og tilsynsstedet. Hvis afstanden mellem dit hjem og tilsynsstedet er kortere end mellem arbejdsstedet og tilsynsstedet, er det den korte afstand der afregnes efter (se eksempler nederst i dokumentet) – tjek lige efter

  Du skal altid først tjekke om der er en ledig bil via kalenderen. Er der ikke det, kan du benytte din egen bil og få godtgørelse efter lav eller høj takst. Høj takst kræver dog, at du har en kørselsbemyndigelse (aftale b)

  Du kan ikke regne med pr. automatik at komme til at køre til høj takst. Kørselsafregning på
  høj takst kræver en kørselsbemyndigelse af din leder. For at få en sådan, vil der blive foretaget
  en vurdering af den økonomiske hensigtsmæssighed, dit individuelle kørselsbehov og arbejdspladsens
  samlede kørselsbehov (aftale b).

  Så kan du godt køre hjem i kommunens bil. Du behøver ikke aflevere den, for at hente den
  igen næste dag.

  NB: Det må du max gøre i alt 25 gange om året, og det skal registreres
  når du tager bilen med hjem – I Outlook når du booker bilen. Bilen må ikke anvendes privat
  derhjemme. Husk at booke bilen for hele perioden, inkl. ”overnatning”.

  Så må du godt køre i kommunens bil hjem om aftenen, og lade den stå natten over på din
  bopæl.

  NB: Det må du max gøre i alt 25 gange om året, og det skal registreres
  når du tager bilen med hjem – I Outlook når du booker bilen. Bilen må ikke anvendes privat
  derhjemme. Husk at booke bilen for hele perioden, inkl. ”overnatning”.

  Forrige Næste