IT-Digitalisering

IT-digitalisering

IT-digitalisering varetager opgaver som It-konsulenter/projektleder ift. tværgående, strategiske opgaver og varetager support og drift på de områder vi er systemejere for.

Majbrit Hammerich Hansen er IT-digitaliseringsleder, formand for System Koordinator Forummet (SKF) og sekretariat for Den Digitale Styregruppe (DDS).

Thomas Veltz Majholt er Databeskyttelsesrådgiver, og rådgiver omkring databeskyttelse, databehandleraftaler, IT-sikkerhed og administrerer Aabenraa Datakvalitet, Kitos og MOCH.

Anette Jepsen er systemkoordinator for staben, Acadre-ansvarlig for Staben, underviser i Acadre og administrerer MOCH i samarbejde med Thomas Veltz Majholt.

Erna Lüthje arbejder som projektleder for drift og implementering af Digital Post og KOMBIT i Aabenraa Kommune. Erna er også tovholder på Aabenraa Kommunes IT-arkitektur principper.

Inga Bernhardt Petersen arbejder som koordinator i forbindelse med drift, udvikling og support af Acadre.

Gitte Damm Krogh arbejder med drift, udvikling og support af Acadre.

Lennart Hoffmann Kastbjerg arbejder som automatiseringskoordinator, proceskonsulent (business analyst) med fokus på RPA og som sekretariat for SKF.

Jørgen Christian Carøe Petersen er automatiseringsudvikler med fokus på RPA. Herunder indgår også script- og systemudvikling, som fx af RPA-portalen.

Susanne Sieljacks er webmaster for Aabenraa.dk og tovholder for talegenkendelse.

Daniel Hansen er som webmaster for Medarbejderportalen og tovholder for SMS-løsningen

Susanne Sieljacks og Daniel Hansen deler også formandskabet i Web Redaktions Udvalget (WRU), systemejerskabet for CMS-systemet Umbraco, underviser begge kommunens webredaktører i blandt andet webtilgængelighed, og arbejder som sekundære RPA-udviklere samt blanketudvikling i x-flow.

Johannes Emil Hannibal er proceskonsulent (business analyst) med fokus på RPA, har rollen som tovholder for kommunens selvbetjeningsløsninger og er sekretariat for acadre-forummet.

  • I lokale 112 er Team WEB- og automatisering bemandet af Susanne Sieljacks, Daniel Hansen og Jørgen Christian Carøe Petersen.
  • I lokale 114 er Acadre-teamet bemandet af Gitte Damm Krogh og Inga Bernhardt Petersen
  • I lokale 116 er IT-digitaliseringsleder Majbrit Hammerich Hansen
  • I lokale 122 for IT-arkitektur og informationssikkerhed sidder Thomas Veltz Majholt, Anette Jepsen, Erna Lüthje, Lennart Hoffman Kastberg og Johannes Emil Hannibal