Sagsindsigt for byrådsmedlemmer

Når et medlem af byrådet anmoder om indsigt i en sag gælder der særlige regler. Få et overblik over dem her.

 • Læs op

Indhold

  Byrådsmedlemmer har, som led i varetagelsen af byrådsarbejdet, ret til at gennemse eksisterende sagsmateriale, der foreligger. Medlemmerne har således ikke krav på, at der bliver fremskaffet eller lavet nyt materiale. Med mindre de stiller et medlemsinitiativ. 

  Anmodning om sagsindsigt rettes til Borgmesteren. Borgmesteren har kompetencen til at begrænse retten til indsigt. Borgmesterens afgørelse kan indbringes for byrådet.

  Det vurderes fra gang til gang, om de øvrige byrådsmedlemmer skal have orientering om den pågældende indsigt.

  POLITIKERHÅNDBOGEN

  Politikerhåndbogen