Instagram - et billeddelingsmedie

Aabenraa Kommune bruger Instagram som led i profileringen af kommunen som værende et godt sted at bo. Vi profilerer kommunen ved at vise æstetisk smukke billeder af omgivelserne – vand, strand og land.

Indhold

    Brugerne er i høj grad med til at bidrage til profilen. Omkring 50 % af de delte billeder på vores profil er fra borgerne. 

    Som medarbejder, er du også meget velkommen til at bidrage til profilen. Hvis du har taget et godt billede med et smukt motiv her fra kommunen, så indsend det til kbu@aabenraa.dk. 

     Følg kommunen under navnet @aabenraakommune på Instagram.