Vejledning til Facebook-administratorer

Aabenraa Kommune har udarbejdet en vejledning, som beskriver rammerne for de medarbejdere, der ønsker at administrere kommunale Facebook-sider.

Indhold

  Du bliver administrator via din personlige profil

  Facebooksider kan kun varetages via personprofiler. Det betyder, at det er et krav at være oprettet som bruger på Facebook for at kunne varetage en Facebook-side.

  Facebook ønsker at verificere identiteten af alle Facebook-brugere, hvorfor en person, ifølge Facebooks regler, kun må have én brugerprofil. Når du tilknyttes en kommunal Facebookside med henblik på at varetage administrationen af siden, bliver du derfor tilføjet som administrator via din personlige Facebook-profil.

  Det er ikke tilladt at oprette en arbejdsprofil. En sådan profil betragtes som falsk og er i strid med Facebooks regler. Facebook forbeholder sig retten til løbende af slette falske profiler, og man risikerer dermed at miste adgangen til Facebook-siden, hvis man opretter en falsk profil.

  Din personlige profil fremgår ikke af Facebook-siden

  Selvom du rent teknisk tilknyttes siden via din personlige profil for at kunne få administratorrettigheder over Facebook-siden, så fremgår dit navn eller din profil ikke af Facebook-siden. Når du skriver opslag på Facebooksiden eller kommenterer på borgernes kommentarer på siden, agerer du i Facebooksidens navn - ikke i eget navn. Kun du og dine med-administratorer kan se navnet på den person, der har slået et opslag op på siden eller besvaret en kommentar. (Se fig.1) Din identitet fremgår kun, hvis du selv aktivt tager en beslutning om at synliggøre din identitet ved fx at skrive ”Vh. navn, titel”, når du svarer på borgerhenvendelser i kommentartråden. (Se fig. 2)

  Fig. 1

  Fig. 2

  Administratorrolle er frivillig

  Administratorrollen kræver, at medarbejderen kobles på institutionens/afdelingens Facebook-side via sin private Facebook-profil. Aabenraa Kommune fastslår derfor, at administratorrollen påtages frivilligt. Arbejdspladsen kan ikke pålægge medarbejderen at være administrator af en kommunal Facebookside.

  Administratoradgang som led i ansættelse

  I de tilfælde, hvor en medarbejder ansættes med vilkåret om at være administrator på en af Aabenraa Kommunes Facebook-sider, skal det fremgå af stillingsoplaget, og det skal ligeledes nævnes i jobsamtalen, at det er et vilkår ved ansættelsen. 

  Administratorrolle og arbejdstid

  Når en person tilknyttes en side som administrator, vil personen som udgangspunkt få notifikationer på den private profil om aktiviteter (kommentarer, likes mv.) på Facebook-siden. De kan dog nemt deaktiveres under Indstillinger à Notifikationer, således at der ikke modtages arbejdsrelaterede beskeder i fritiden.

  Medarbejderen administrerer udelukkende Facebook-siden i arbejdstiden eller efter konkret aftale med nærmeste leder.

  Andre arbejdsrelaterede aktiviteter på Facebook

  Facebooks regel om, at en bruger kun må have en profil gælder for alle former for aktiviteter på Facebook.

  Er du, i arbejdsøjemed, medlem af en Facebook-gruppe, deltager du også her – frivilligt – med din private profil. Alternativt kan du, efter aftale med nærmeste leder, deltage som medlem af Facebook-grupper i afdelingens/institutionens navn ved lade afdelingens/institutionens Facebook-side blive medlem af gruppen i stedet for, at du bliver medlem med din personlige profil. Det er kun muligt, hvis du er tilknyttet afdelingens/institutionens Facebook-side som administrator eller redaktør. Der er fordele og ulemper ved begge dele. Kontakt Kommunikationsteamet for sparring herom.

  Har du brug for sparring?

  Kommunikationsteamet står til rådighed for sparring om både tekniske og kommunikationsfaglige spørgsmål til blandt andet de sociale medier.

  Borgerservice

  Mette Engesgaard

  Kontorleder

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767405

  E-mail: meng@aabenraa.dk