Oprettelse af Facebook-side

Facebook kan være en god og effektiv kommunikationskanal. Men også ressourcekrævende.
Tag kontakt til Kommunikation inden du opretter en Facebook-side til din arbejdsplads. Nedenfor finder du relevante dokumenter, du kan læse for at komme godt fra start med en ny Facebook-side. Alle nye Facebook-sider skal oprettes af Kommunikation.

Indhold

  • Afklar formålet med Facebook-siden. Hvad skal den bruges til? Dialog med borgere, der allerede er tilknyttet jeres institution eller afdeling? Øge kendskabet til jer hos eksterne? Indholdet, der skal postes afhænger af formålet med siden. (Se skabelonen til udarbejdelse af Facebook-strategi nederst på siden)
    
  • Afklar ansvaret for, hvem der poster på siden, overvåger debatten, fremskaffer svar på brugerspørgsmål osv.
    
  • Planlæg kommunikationen på siden – og afsæt ressourcer til det. Hvis siden skal give værdi for brugerne og for jer, er det vigtigt, at I sørger for løbende aktivitet på siden, og at I gør en aktiv indsats for at tiltrække følgere – de kommer ikke nødvendigvis af sig selv. Benyt evt. annoncering på Facebook for at nå ud til relevante Facebook-brugere.
    
  • Opstil ”spilleregler” for debatten og tonen på siden. Der skal være højt til loftet og plads til kritik og frustrationer, men ikke til hadsk tone, personforfølgelse, chikane, injurier, racisme og personfølsomme oplysninger. Kun sådanne indlæg bør slettes. Find evt. inspiration i debatretningslinjerne på Aabenraa Kommunes Facebook-side.
    
  • Overvej hvad jeres side ”synes godt om” eller kommenterer i på. Kan det tolkes politisk og partipolitisk? For eksempel vil det være uheldigt, hvis Aabenraa Kommunes side ”synes godt om” siden ”Vi ønsker private fritidshjem frem for SFO i Aabenraa Kommune”. Tænk på at jeres side repræsenterer hele Aabenraa Kommune.
    
  • Slet inaktive sider. En Facebook-side, der ikke bliver opdateret, kan gøre mere skade end gavn.
  • Tilhørsforholdet til Aabenraa Kommune skal fremgå af siden – som tekst under ”Om” oplysningerne. For eksempel med standardteksten: ”X-institution er en del af Aabenraa Kommune”.
    
  • Gå ikke i dialog med brugere, der bruger siden til at kommentere konkrete personsager – egen eller andres. Henvis evt. til den relevante forvaltning.
    
  • Planlæg indhold til de første par uger, der skal understøtte formålet med oprettelsen af siden.
    
  • Skaf samtykke til brug af billeder. Som hovedregel må der ikke offentliggøres billeder på Facebooksiden af brugere, beboere eller børn på en institution uden samtykke fra borgeren/forældrene/værgen. Situationsbilleder kan dog godt offentliggøres uden samtykke, hvis de overholder kommunens retningslinjer for brug af billeder på nettet og i trykte medier.

  Skabeloner

  Facebook-strategi_skabelon.docx

  Retningslinjer

  Facebooks retningslinjer for oprettelse og håndtering af Facebook-sider.