Inddragelse af ansættelsesudvalg

Du kan bruge den indledende proces til at afstemme forventningerne med ansættelsesudvalget om, hvilken medarbejder, I søger.

Indhold

  Inddragelse af ansættelsesudvalget

  Som ansættende leder har du ansvaret for at inddrage ansættelsesudvalget. Jo større involvering af ansættelsesudvalget, desto større er sandsynligheden for, at I har en fælles forståelse af, hvilken medarbejder, I søger. Typisk er det relevant at inddrage ansættelsesudvalget allerede i den forberedende fase.

  Ansættelsesudvalgets sammensætning

  I Aabenraa Kommune sidder der medarbejdere i ansættelsesudvalg jævnfør Retningslinjer for rekruttering af nye medarbejdere. Udpegning af medarbejderrepræsentanter til ansættelsesudvalget sker efter aftale med områdets tillidsrepræsentanter eller MED-udvalg.

  Som leder har du det endelige ansvar for ansættelsen. Det betyder, at du træffer den endelige beslutning, hvis I ikke er enige i ansættelsesudvalget om, hvilken ansøger der skal ansættes.

  Har du spørgsmål, så kontakt rekrutteringsteamet

  E-mail: rekrutteringsteamet@aabenraa.dk

  Telefon: 7376 6334