Tjenstlige forhold, fratrædelse og besparelser

Her finder du information om procedurer i forbindelse med tjenstlige forhold, fratrædelser - både ansøgt og uansøgt - samt forhold vedr. besparelse, herunder omplaceringspligten