Aabenraa Kommunes Seniorklub

Når du går på pension eller efterløn, kan du blive medlem af Aabenraa Kommunes Seniorklub, hvis du har været ansat ved Aabenraa Kommunes Administration - herunder også kommunens ejede selskaber - på tidspunktet for pensionering/overgang til efterløn.

Indhold

    Når du går på pension eller efterløn, kan du blive medlem af Aabenraa Kommunes Seniorklub, hvis du har været ansat ved Aabenraa Kommunes Administration - herunder også kommunens ejede selskaber - på tidspunktet for pensionering/overgang til efterløn. 

    Klubbens formål er dels at styrke forbindelsen mellem seniorerne og dels at bevare forbindelsen til den tidligere arbejdsplads. 

    Der afholdes mindst et arrangement i foråret og et i efteråret, samt julefrokost og generalforsamling. Aktiviteterne kan fx være besøg på en af kommunens institutioner, nye projekter i kommunens regi, virksomhedsbesøg, kulturelle aktiviteter og aktiviteter af ren social art fx udflugter. Ægtefælle/samlever kan inviteres med ved aktiviteter, der egner sig hertil.

    Henvendelse om medlemskab kan ske til kasserer Kirsten Laustsen, på mail: k.laustsen@kabelmail.dk, eller telefonnummer 2160 7118.