Børn og Kultur

Børn og Kultur-forvaltningen består af fire afdelinger (Dagtilbud, Skole og Undervisning, Kultur og Fritid, samt Børn og Familie), PPR og et fælles sekretariat. Børn og Kulturs administration holder til på det gamle rådhus i Tinglev og på Dr. Margrethes Vej 13 i Aabenraa. Kultur og Fritid holder til på Skelbækvej 2 i Aabenraa.

De fleste af Børn og Kulturs medarbejdere arbejder på en af kommunens 20 skoler, i en af de 28 institutioner under Dagtilbud eller i en af Børn og Families 3 dag-/døgntilbud. Hertil kommer knap 150 dagplejere.