Læse og trivselskonsulent

Når forældre, lærere eller andre er bekymret for et barns læseudvikling og/eller ønsker rådgivning til, hvad I som professionelle kan gøre for at imødekomme en elevs læsevanskeligheder, kan læsekonsulenten kontaktes.

 • Læs op

Indhold

  Læse og trivselskonsulentens PPR-arbejde

  Når forældre, lærere eller andre er bekymret for et barns læseudvikling og/eller ønsker rådgivning til, hvad I som professionelle kan gøre for at imødekomme en elevs læsevanskeligheder, kan læse og trivselskonsulenten kontaktes (se kontaktoplysninger øverst til højre).

  Læse og trivselskonsulenten på PPR tilbyder vejledning, rådgivning og sparring til lærere og pædagogiske medarbejdere i folkeskolen og på friskoler i Aabenraa Kommune samt til forældre med børn i skolealderen.

  Det kan fx dreje sig om at afdække og identificere et barns læsevanskeligheder.

  I rådgivningen hertil gives fx forslag og anbefalinger til, hvad der bør iværksættes for at imødekomme barnets læsevanskeligheder, fx it-hjælp.

  Derudover drejer det sig om at styrke læseudviklingen generelt og mere overordnet, på klasse-, skole- og kommuneniveau, fx bearbejdelse af de kommunale læseresultater, der igen munder ud i løbende og opdaterende info til de relevante fagpersoner. Arbejdet hermed danner også basis for udarbejdelse af retningslinjer og anbefalinger til:

  • Hvilke test, der skal tages på de forskellige klassetrin (se oversigt til højre under Publikationer)
  • Hvilke procedurer, der bør være omkring ordblinde elever/elever i læsevanskeligheder - i skolen og ved overgangen til ungdomsuddannelserne
  • Hvilke indsatser, der bør iværksættes for at løfte og styrke læseudviklingen – for den enkelte elev, den enkelte klasse, for skolen, for kommunen

   

  Endvidere er læse og trivselskonsulenten involveret i kompetenceudvikling af pædagogiske medarbejdere i Aabenraa Kommune gennem afholdelse/arrangering af opkvalificerende og opdaterende kurser.

   

  Professionelle læringsfællesskaber

  Læse og trivselskonsulenten er tovholder på et PLF -> professionelt læringsfællesskab/et fagligt netværk for Aabenraa Kommunes læsevejledere – et forum, som bruges til udvikling, vidensdeling og erfaringsudveksling om emner, der vedrører den fælles læsesag – på individuelt og overordnet niveau

   

  Andre samarbejdsplatforme - overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse

  Der er etableret et samarbejde mellem PPR, UU og læsevejledere fra de respektive ungdomsuddannelser. Formålet er at lette overgangen for unge i læsevanskeligheder samt at sætte læsesagen på dagsordenen i dette samarbejde.

  PPR

  Helga Conradsen

  Læse- og læringskonsulent

  Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

  Telefon: 24373315

  E-mail: hco@aabenraa.dk