Sanseintegration - vejledning - træning

Børnefysioterapeutens primære opgave er at vejlede forældre, det pædagogiske personale eller andre relevante voksne omkring barnet, til at skabe strukturerede, trygge og varierede omgivelser, der giver barnet tid og rum, til at lege og eksperimentere. Barnet skal have lyst til leg, læring og bevægelse, fordi det er igennem legen, barnet tilegner sig.

 • Læs op

Indhold

  På baggrund af en motorisk vurdering/undersøgelse vurderer børnefysioterapeuten barnets behov for motorisk træning ud fra tre mulige scenarier:

  1. For børn med lettere motoriske udfordringer tilbydes det vejledningsforløb med fokus på, hvordan man i hverdagen kan tilgodese barnets behov for motorisk træning.
  2. For børn med middelsvære motoriske udfordringer har børnefysioterapeuterne indgået et samarbejde med specialpædagogkorpset om træning i barnets institution. Træningen tager afsæt i barnets individuelle behov, og der skabes målrettet fokus på motorisk træning via dagligdagsaktiviteter og leg.
  3. For børn med svære motoriske eller sensoriske udfordringer kan der iværksættes korterevarende motorisk træning enten på små hold eller ved børnefysioterapeut. Træningen tager udgangspunkt i sanseintegrationsbehandlingsteorierne, og den foregår i et dertil indrettet lokale udenfor institutionen. Forældrene skal selv sørge for transport hertil.

  Vejledningen og/eller træningen kan bl.a. handle om at give barnet:

  • Øget kendskabet til sin egen krop – kropsfornemmelse
  • Bevægelsesglæde, øget kropsligt velvære og socialt overskud
  • Forbedring og udnyttelse af sine motoriske ressourcer 
  • Øget selvværd og derved mod på at opsøge nye udfordringer
  • Bedre evne til at sortere og bearbejde sanseindtryk
  • Bedre koncentrationsevne
  PPR

  Anne Dall Thomalla

  Fysioterapeut

  Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

  Telefon: 24370819

  Mobil: 24370819

  E-mail: adt@aabenraa.dk