Læbe-/ganespalte

Læbe-ganespalte er en fællesbetegnelse for forskellige kombinationer af spalter i læben, gummen og ganen. Der er tale om, at de sammenvoksninger i læben, gummen og/eller ganen, som skulle ske i 6.-10. graviditetsuge, ikke er sket.

 • Læs op

Indhold

  Der findes forskellige spalte-typer: læbespalte, ganespalte, kombinerede spalter, submucøse ganespalter og "andre spaltetyper".

  Børn og unge (i Jylland og Fyn) med læbe/ganespalte følges af ganespalteafdelingen i Århus. Tale-hørekonsulenten i Aabenraa kommune samarbejder tæt med ganespalteafdelingen, hvis barnet har behov for taleundervisning, specielt efter operationer.

  Hvis barnet har en spalte – specielt ved ganespalter, så kan dette påvirke barnets tale. Barnet kan have vanskeligheder ved at danne bestemte sproglyde, især inden barnet er opereret. Derudover kan det også betyde, at barnets tale bliver nasal – for meget lyd ud gennem næsen.

  Det er ganespalteafdelingen der vurderer, hvilken hjælp barnet har behov for, specielt i forhold til kosmetiske operationer, tandstilling og talen. Hvis ganespalteafdelingen vurderer, at barnet har behov for taleundervisning, vil afdelingen i samarbejde med forældrene, kontakte tale-hørekonsulenten i Aabenraa kommune. Det er den lokale tale-hørekonsulent i  kommunen, der varetager selve taleundervisningen. 

  PPR

  Camilla Wind

  Administrativ medarbejder

  Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

  Telefon: 73767237

  Mobil: 23836866

  E-mail: cwi@aabenraa.dk