Hørenedsættelse

Selvom børn typisk bliver høretestet kort tid efter fødslen, kan de senere i livet få en hørenedsættelse af forskellige grunde. Er du bekymret for et barns hørelse, kan du hente vejledning hos PPR’s tale-hørekonsulenter.

 • Læs op

Indhold

  Midlertidige hørenedsættelser kommer ofte på grund af væske i mellemøret i forbindelse med mellemørebetændelse. Et barn kan dog godt have væske i mellemøret uden at det udviser tegn på smerter eller ubehag.

  En hørenedsættelse kan også opstå i forbindelse med sygdom, påvirkning af medicin eller være arveligt betinget.

  Har et barn væske i mellemøret, kan dets søvn være påvirket. Andre tegn på, at et barn kunne have en hørenedsættelse, kan være:

  • At det begynder at tale højere
  • At det begynder at skrue højere op for TV.
  • At dets sproglige udvikling går i stå.
  • At det bliver indadvendt og stille og trækker sig måske fra fællesskab.
  • At det bliver sværere at få kontakt med barnet.

  Er du bekymret for et barns hørelse skal forældrene kontakte en øre-næse-hals-læge. De har mulighed for at henvise til høreklinikken på sygehuset, hvis der er behov for dette.

  Sådan hjælper du et barn med nedsat hørelse:

  • Vær tæt på dit barn, når I taler sammen. Se direkte på barnet og hav øjenkontakt.
  • Gør barnet opmærksom på dagligdagens lyde, og sæt ord på dem.
  • Undlad unødig støj i form af radio, TV o. lign.
  • Tal tydeligt og ikke for hurtigt.
  • Sørg for gode lysforhold, så barnet kan se dig, når I taler sammen.

   PPR samarbejder med Center for Høretab, høreklinikken på sygehuset samt øre-næse-hals-lægen. Såfremt et barn skal modtage høreapparatbehandling vil talehørekonsulenten fungere som tovholder og sørge for, at skole eller dagtilbud er klædt på til at modtage et barn med et høretab.

  PPR

  Camilla Wind

  Administrativ medarbejder

  Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

  Telefon: 73767237

  Mobil: 23836866

  E-mail: cwi@aabenraa.dk