Læsp

Læsp er, når barnet udtaler /s/ med en forkert tungestilling. De typiske former for læsp er fortungelæsp, hvor tungen placeres mellem fortænderne og sidelæsp, hvor luften sendes ud på siden af tungen.

 • Læs op

Indhold

  En del yngre børn læsper, men det høres sjældent hos voksne.

  Læsp har sjældent indflydelse på, om man kan forstå, hvad barnet siger.

  Er du i tvivl om et barn læsper, og om der skal gøres noget ved det, er du altid, efter aftale med forældrene, velkommen til at kontakte den lokale tale-hørekonsulent

  Der kan tilbydes taleundervisning, hvis barnet oplever, at det er et problem og det påvirker barnets talelyst. For at taleundervisningen skal have en effekt, forudsætter det at barnet er motiveret, aktivt kan deltage i taleundervisningen og at forældrene kan støtte op om undervisningen, ved at lave øvelser med barnet derhjemme.

  Vores erfaring er, at børn ofte stopper med at læspe i forbindelse med tandskiftet til blivende tænder.

  PPR

  Camilla Wind

  Administrativ medarbejder

  Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

  Telefon: 73767237

  Mobil: 23836866

  E-mail: cwi@aabenraa.dk