Stemmevanskeligheder

Stemmen afspejler personligheden og bliver påvirket af vores sindsstemninger. Stemmen bruges hele tiden i mange daglige situationer, og derfor er det vigtigt, at stemmen fungerer bedst muligt.

 • Læs op

Indhold

  Har et barn stemmevanskeligheder, kan tale-hørekonsulenterne i Aabenraa kommune hjælpe med udredning, vejledning og eventuel undervisning.

  Inden tale-hørekonsulenten kontaktes, er det vigtigt at barnet først er set af en øre-næse-halslæge for at afdække evt. fysiske årsager til stemmevanskeligheden.

  Stemmevanskeligheder kan bl.a. være:

  • hæshed 
  • forkert stemmebrug
  • manglende stemme
  • sangerknuder (Noduli)
  • en stemme i overgang (typisk i puberteten)

  Stemmehygiejniske råd:

  • Træk vejret helt ned i maven
  • Rygning i barnets omgivelser har en meget negativ indflydelse på hæshed
  • De voksne omkring barnet bør tænke over, hvordan de selv bruger deres stemme. Råber du meget, vil barnet også råbe, eksempelvis til en fodboldkamp
  • Tal med en normal stemme og undlad at vrænge
  • Undgå at snakke, når der er meget støj eller høj musik
  • Vær opmærksom på, at barnet ikke råber, når det leger eller dyrker sport
  • Undgå at barnet rømmer sig. Bed det om at hoste i stedet for

   Tale-hørekonsulenterne kan sammen med hjemmet og dagtilbud/skole forsøge at hjælpe barnet til at ændre uhensigtsmæssig stemmebrug og gøre stemmen funktionsdygtig.

  PPR

  Camilla Wind

  Administrativ medarbejder

  Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

  Telefon: 73767237

  Mobil: 23836866

  E-mail: cwi@aabenraa.dk