Psykologer

PPR-psykologernes arbejdsområder er bredt sammensat. Psykologerne har i deres arbejde kontakt til børn og unge fra fødslen til og med afslutningen af folkeskolen, til deres familier og til alle de institutioner, som børnene benytter i løbet af deres opvækst.

 • Læs op

Indhold

  Psykologernes arbejde omfatter generelt:

  • Åben rådgivning til forældre om barnets udvikling
  • Undersøgelse, vurdering og foranstaltningsforslag ift. indstillede børn og unge
  • Korterevarende individuelle eller gruppebehandlingsforløb til børn og unge
  • Konsultation og supervision af pædagogisk personale relateret til indstillede børn og unge
  • Kompetenceudvikling ift. personale, der arbejder med børn og unge
  • Organisatorisk rådgivning og vejledning i forbindelse med iværksættelse af specialpædagogisk bistand (visitation, holdsammensætning m.m.)
  • Kursusvirksomhed

  I dette arbejde har psykologerne kontakt til alle andre faggrupper, der arbejder med børn og unge:

  • Internt i PPR
  • Sundhedsplejersker, socialrådgivere og personalet ved Ungdommens Uddannelsesvejledning
  • Børneafdelingen og Børne- og Ungdomspsykiatrien
  • Statslige videnscentre (VISO)
  PPR

  Camilla Wind

  Administrativ medarbejder

  Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

  Telefon: 73767237

  Mobil: 23836866

  E-mail: cwi@aabenraa.dk