Sensitiv - sansemønstre - sensorisk profil

I vores hverdag bombarderes vores hjerne hele tiden med sanseindtryk fra verden omkring os og fra vores egen krop. Nogle børn kan være meget sensitive overfor sanseindtryk, mens andre har brug for kraftigere stimuli for at mærke verden.

 • Læs op

Indhold

  Hvis sansemønstret påvirker barnets adfærd, kan det være nødvendigt at undersøge barnets specifikke måde at bearbejde sanseindtryk på. 

  En børnefysioterapeut kan afdække barnets sansemønster ved at udarbejde en sensorisk profil. Vi tager udgangspunkt i spørgeskemaet "Sensory Profile", der tegner et billede af, hvordan barnet opfatter, håndterer og reagerer på de sanselige/sensoriske oplevelser, det møder i sin hverdag. Spørgeskemaet besvares af barnets nærmeste, typisk forældre og/eller personalet i barnets institution.

  På baggrund af en analyse og efterfølgende fortolkning af besvarelsen kan børnefysoiterapeuten komme med konkrete forslag til tiltag i hverdagen.

  PPR

  Anne Dall Thomalla

  Fysioterapeut

  Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

  Telefon: 24370819

  Mobil: 24370819

  E-mail: adt@aabenraa.dk