Trivsel og læringskonsulent (skole)

AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel.

 • Læs op

Indhold

  Handler om:

  • Elevens adfærd overfor andre. Mestrer eleven hensigtsmæssige adfærdsstrategier, eller er der brug for at udvikle mere hensigtsmæssige adfærdsformer?
  • Indholdet og kvaliteten af elevens kontaktform til andre børn og voksne. Kan eleven komme i kontakt med andre på en positiv måde?
  • og om at eleven er i trivsel. At opleve trivsel er en forudsætning for overhovedet at udvikle læring, så oplever eleven at være i trivsel og være en naturlig del af børne-/elevfællesskabet?

  Udvikling af trivsel for elever, grupper og hele klasser for at styrke den sociale og faglige læring er AKT-konsulentens hovedopgave. Dette sker på flere niveauer bl.a. ved kompetenceudvikling for AKT-vejledere og andet pædagogisk personale, gennem direkte intervention i klasser eller overfor enkeltelever eller gennem rådgivning, vejledning af forældre.

  Trivsel og læringskonsulenten arbejder på alle folkeskoler og friskoler i Aabenraa Kommune.

  PPR

  Hanne Paaske Palle

  Trivsels- og læringskonsulent

  Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

  Telefon: 23728177

  Mobil: 21570112

  E-mail: hpp@aabenraa.dk