Sprog

 • Læs op

Indhold

  Sprog tilegnes i samspil med andre mennesker. Udviklingen af sproget foregår ikke mekanisk og kommer dermed ikke af sig selv. Barnet lærer ved at forstå og bruge sproget aktivt i samspil med nære voksne.

  Barnet elsker at lege med sprog – med hinanden og sammen med voksne. Jo flere erfaringer barnet får med sproget, jo mere opmærksomt bliver det på små detaljer og forskelle i lyd og betydning.

  Opmærksomhed på sprog er vigtigt for at blive en god sprogbruger for senere at blive god til at læse og skrive. Det er afgørende for sprogudviklingen, at du og barnet har god øjenkontakt og fælles opmærksomhed. Følg barnets interesser og initiativer. Det skal være sjovt og vedkommende for barnet at lære sprog. 

  Hvad er godt at gøre?

  • Sæt ord på handlinger i daglige aktiviteter. Lad f.eks. barnet deltage i madlavningen og fortæl, hvad der gøres, eller hvad tingene hedder. Husk at et barn har brug for mange gentagelser.
  • Syng sange. Gerne kombineret med bevægelser. 
  • Leg med sproget; eller lav rim og vrøvleord.
  • Læs for barnet så ofte som muligt. Snak med barnet om bogens indhold og billeder.
  • Lav lyttelege og gør på denne måde barnet opmærksom på lyd.
  • Brug et alsidigt sprog sammen med barnet, sig f.eks. ikke kun fugl, men benævn fuglene som duer, solsorte …. osv.
  • Gentag gerne det, barnet siger, på en korrekt måde.

   

  PPR

  Camilla Wind

  Administrativ medarbejder

  Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

  Telefon: 73767237

  Mobil: 23836866

  E-mail: cwi@aabenraa.dk