Stammen

• Er du bekymret for et barns stammen?
• Har barnet stammet i mere end tre måneder?

Kontakt i samarbejde med forældrene tale-hørekonsulenterne i Aabenraa kommune, som kan hjælpe med udredning, undervisning eller rådgivning om stammen.

 • Læs op

Indhold

  ”Der findes ikke to børn, der stammer ens. Derfor skal interventionen over for stammen udformes individuelt – ikke med udgangspunkt i en behandlingsmetodik, men i barnet og dets livsverden” (Månsson 2001;79)

  Stammetilbuddet er rettet mod børn, unge og deres forældre i Aabenraa Kommune og gives til børn fra ca. 2 år til eleverne forlader folkeskolen.

  Områdets tale-hørekonsulent er ansvarlig for stammetilbuddet.

  Et stammetilbud kan bestå af:

  • En indledende samtale og en vurdering
  • Rådgivning til forældre, lærere, pædagoger
  • Individuel stammeundervisning
  • Undervisning i stammegruppe for børn i indskolingen og deres forældre
  • Undervisning i stammegruppe for elever på mellemtrinnet
  • Undervisning i stammegruppe for elever i overbygningen.
  • Kursus for forældre til småbørn, der stammer
  • Informationsaften om stammen til bedsteforældre, mostre, onkler og andre som er tæt knyttet til barnet 

  Områdets tale-hørekonsulent vurderer i samarbejde med forældrene, hvilket stammetilbud barnet skal tilbydes.

  PPR

  Camilla Wind

  Administrativ medarbejder

  Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

  Telefon: 73767237

  Mobil: 23836866

  E-mail: cwi@aabenraa.dk