Pædagogisk Konsulent (skole)

 • Læs op

Indhold

  Målgruppe:
  Medarbejdere og ledere, der:

  • Oplever udfordringer med trivsel i en klasse, hvor en højere andel har særlige behov, og hvor den faglige og/eller social deltagelse er sårbar = Klassevejledning
  • Oplever udfordringer med trivsel for en elev med særlige behov/specifik diagnose, hvor den faglige og/eller den sociale deltagelse er sårbar = Elevvejledning

  Formål:
  At give medarbejderne konkrete redskaber og praktiske løsningsforslag, som kan omsættes og implementeres i praksis

  Indhold:
  Der er tale om et støttende og procesorienteret forløb med en coachende og visuel tilgang. Vejledningen bygger på viden om inklusion, hjernen, stresssårbarhed og hvordan vi reducere kompleksitet, så klassens/elevens udvikling kommer i ønsket retning. Vejledningen tager udgangspunk i forskellige perspektiver, hvor især det neuropædagogiske grundlæggende er i spil.

  Et vejledningsforløb strækker sig typisk over 6 mdr. med et par observationer og 4 x 1,5 times vejledning. Mellem vejledningsgangene arbejdes der med fokuspunkter, der øger beskyttende faktorer og mindsker risikofaktorer. Det kræves, at der er plads til at blive omsorgsfuldt ”forstyrret” i det pædagogiske arbejde.

  Opstart af forløb:
  Lederen kan kontakte konsulenten pr. mail eller telefon. Der aftales derefter et kontraktmøde på 1 times varighed, hvor problematikker og ønsker drøftes. Derefter aftales datoer for forløbet, som igangsættes snarest muligt.  Ved Elevvejledning skal der efter kontraktmødet laves en indstilling.

  PPR

  Lill Bredo Schrøder

  Konsulent

  Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

  Telefon: 22812554

  Mobil: 22812554

  E-mail: lbsc@aabenraa.dk