Udtale

Det er almindeligt at små børn ikke udtaler ord korrekt. Ofte falder børns udtale på plads af sig selv; men i nogle tilfælde er der behov for en ekstra indsats.

 • Læs op

Indhold

  En typisk udtalefejl hos børn er, at lydene /k/ og /g/ bliver erstattet med /t/ og /d/. Et barn udtaler måske ordet kat som tat eller gul som dul. Vi ser også tit at børn udelader /s/ i ord som smør, spand, og snegl. Dette er helt almindeligt.

  I sjældnere tilfælde kan udtalevanskelighederne gøre at barnet er svær at forstå, og der kan være behov for ekstra hjælp. Er du i tvivl, har du mulighed for i samarbejde med forældrene at kontakte en tale-hørekonsulent.

  Vi tilbyder:

  • En vurdering af barnets udtale
  • Rådgivning og vejledning til forældre og pædagogisk personale
  • Evt. taleundervisning, hvis det vurderes fagligt relevant

  Hvad kan I selv gøre:

  • Vær opmærksom på om barnet hører normalt. Nedsat hørelse, eksempelvis pga. væske i mellemøret i en periode, kan påvirke et barns opfattelse af lyde og herved også udtalen
  • Minimer brugen af sut, da den kan påvirke et barns udtale negativt
  • Tal med barnet om de lyde, I hører i dagligdagen, eksempelvis biler, opvaskemaskinen, fuglene i skoven osv. På denne måde vænnes det til at bruge sin lytteevne 
  • Tal tydeligt og langsomt med barnet
  • Vær opmærksom på at have en god øjenkontakt når I taler sammen. Sæt dig på hug, så I kommer i øjenhøjde
  • Du skal ikke rette barnets udtale. Gentag i stedet barnets sætninger på den rigtige måde og vær tydelig omkring de lyde som er svære for barnet
  • Vær opmærksom på baggrundsstøj fra eksempelvis TV, radio m.m., som kan forhindre barnets opfattelse af sproglyde
  PPR

  Camilla Wind

  Administrativ medarbejder

  Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

  Telefon: 73767237

  Mobil: 23836866

  E-mail: cwi@aabenraa.dk