Pædagogiske fraværskonsulenter

I PPR tror vi på, at alle har ret til at få mest muligt ud af deres liv. Derfor bidrager de pædagogiske fraværskonsulenter med en tidlig indsats, så børn og deres forældre bliver kompetente aktører i deres eget liv.

 • Læs op

Indhold

  Pædagogiske fraværskonsulenters opgave er at skabe forbindelse mellem skole og hjem samt dagtilbud og hjem for at sikre sammenhæng, brobygning og kontinuitet for børn, deres familier og de institutionelle sammenhænge de indgår i, i Aabenraa Kommune. Dermed kommer de pædagogiske fraværskonsulenter til at arbejde i mellemrummet mellem Børn og Skole.

   

  Målgruppe

  De pædagogiske fraværskonsulenter arbejder med børn i alderen 5-17 år samt deres familier.

  Funktionen er en tidlig målrettet indsats, hvorfor sager der allerede er aktive sager i Familieafdelingen ikke hører under de pædagogiske fraværskonsulenters målgruppe.

   

  Arbejdet omfatter generelt

  • Rådgivning og vejledning af forældre ift. bekymring ved skolestart, skolefravær og andre aktuelle problemstillinger
  • Kortere vejledningsforløb individuelt eller som gruppe ift. børn og unge og deres familier
  • Brobygning mellem skole og hjem – vi arbejder med at understøtte kommunikationen og samarbejdet mellem forældre og skole
  • Konsultation og vejledning af personale relateret til børn og unge
  • Netværksopbygning i og omkring familierne.

   

  Pædagogiske fraværskonsulenter har kontakt til

  • Personale i skole og dagtilbud
  • Psykologer, tale-hørekonsulenter, læse og trivselskonsulenter, trivsel og læringskonsulenter og fysioterapeuter ved PPR
  • Sundhedsplejersker, socialrådgivere og personalet ved Ungdommens Uddannelsesvejledning
  • Børneafdelingen og Børne- og Ungdomspsykiatrien
  • Statslige videnscentre (VISO) og interesseorganisationer

   

  Du kan få kontakt til en bestemt pædagogisk fraværskonsulent ved at rette henvendelse til PPR's sekretær, Camilla Wind på tlf. 73767237 eller mail cwi@aabenraa.dk.

  PPR

  Camilla Wind

  Administrativ medarbejder

  Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

  Telefon: 73767237

  Mobil: 23836866

  E-mail: cwi@aabenraa.dk