Kommunikationsteamet

Den gode historie i den vanskelige tid

Vi vil gerne formidle de gode historier om, hvordan Aabenraa Kommunes medarbejdere løser deres opgaver i de nye og midlertidige rammer.

Byggesagsbehandler i Aabenraa Kommune - Jens Danielsen - fortæller på TV Syd om, hvordan byggesagsbehandlingen fortsætter fra hjemmearbejdspladsen.

Indhold

  Nu er det godt og vel tre uger siden, at mange af kommunens afdelinger og institutioner blev lukket ned, stribevise af arrangementer blev aflyst og medarbejdere blev hjemsendt til en helt ny hverdag med hjemmearbejde – og for nogle også hjemmepasning eller hjemmeskoling af børn. Andre måtte fortsætte på arbejdspladsen og endda løbe stærkere end nogensinde før. Til trods for at store dele af den kommunale drift er lukket ned, står kommunen med en kæmpemæssig opgave, der skal løftes for at videreføre vigtige borgernære opgaver og håndtere de ekstraordinære udfordringer, som sundhedskrisen kaster af sig.

  Kommunikationsteamet vil gerne formidle de gode historier om, hvordan Aabenraa Kommunes medarbejdere løser deres opgaver i de nye rammer. Først og fremmest vil historierne blive formidlet på kommunens Facebook-side, LinkedIn-profil og internt i personalebladet Aabne Linjer. Nogle historier vil vi, efter aftale med jer, sende videre til pressen.

  Hvad er en god historie?

  I har måske set TV Syd-indslaget med Jens Danielsen, der med sin lille datter på skødet fortæller om, hvordan han kan fortsætte byggesagsbehandlingen hjemmefra og derved holde samfundets hjul i gang. Der har også været små hverdagshistorier fra andre kommuner i medierne om pårørende, der synger fødselsdagssang for et familiemedlem, der bor på plejehjem. De står og synger udenfor plejehjemsbeboerens vindue, fordi de i denne tid ikke må besøge deres pårørende. Et andet eksempel på en god historie, er TV-indslaget om en lærer, der kører rundt og vinker til sine elever for at bibeholde en relation til børnene.

  En god historie er én, man kan identificere sig med, den skal være aktuel og væsentlig for andre end én selv – ligesom de ovennævnte historier. Mange kan i disse dage identificere sig med Jens, der på én og samme tid forsøger at arbejde og tage sig af sit barn, og vi kender følelsen af socialt afsavn, hvilket historien om plejehjemsbeboeren handler om.

  Nogle af jer har måske fået nye opgaver, som relaterer sig direkte til Corona-krisen som fx:

  • Afspærring af veje og legepladser
  • Omskoling/sidemandsoplæring af sundhedspersonale
  • Udvidet rådgivning til borgere
  • Nødpasning af børn
  • Undervisning på afstand via skærm
  • Nye mødeformer: Skærmbesøg og virtuelle møder

  Send gode, sjove eller rørende historier, store som små, til kommunikation@aabenraa.dk. Vi kommer også gerne og tager billeder eller lave videooptagelser – selvfølgelig på behørig afstand.

  Hvis du indsender billeder eller video, vil vi gerne have navn, telefonnummer og mail-adresse på alle personer, der fremgår af billedet, så vi kan sikre, at vi har samtykke til at offentlig gøre billederne, der måske endda i fremtiden vil indgå i en historisk fortælling om dengang corona-krisen ramte verden.