Kommunikationsteamet

Udskiftning af vinduer på rådhuset

Der vil fra uge seks og frem til efteråret 2020 løbende blive udskiftet vinduer til nye 3-lags termovinduer på rådhuset i Aabenraa.

Visualiseringen viser byggeperioden for den enkelte gang. Man skal være ude af sit kontor en uge inden byggestart.

Indhold

  Så er tiden kommet til, at rådhusets vinduer, der er sydvendte (ud mod vejen Rugkobbel) samt placeret i gavlene, bliver udskiftet med nye 3-lags termovinduer samt solafskærmning.

  De første forberedelser af selve byggepladsen er allerede gået i gang, og i uge seks udskiftes vinduerne én etagegang af gangen med start (se visuelle arbejdsplan). Arbejdet med at udskifte vinduerne forventes at foregå frem til efteråret 2020.

  Det tager cirka tre uger at udskifte vinduerne på en etagegang. I forbindelse med vinduesudskiftningen fjernes persienner samt eventuelle gardiner. De erstattes med udvendig solafskærmning, som kan betjenes individuelt i hvert kontor. Under arbejdet på den enkelte etagegang vil der kunne opleves støjgener, og der kan forekomme træk, selvom adgangen til de berørte kontorer videst muligt afspærres.

  Den enkelte medarbejders kontor spærres i tre uger – alternativer tilbydes

  Planen for udskiftningen af vinduerne i de enkelte uger kan ses i den visuelle arbejdsplan, hvor man kan få et overblik over, hvornår den enkelte medarbejder vil blive berørt. I den forbindelse er det vigtigt at vide, at det ikke vil være muligt at arbejde på eget kontor, når udskiftningen af vinduerne foregår på eget kontor, samt at den enkelte medarbejder skal være ude af sit kontor en uge, inden arbejdet starter.

  I hver afdeling aftales det individuelt med afdelingschefen og kontorledere, hvorvidt den berørte medarbejder kan arbejde enten hos kollegerne på den modsatte side af gangen, hjemme eller i anviste lokaler på rådhuset, hvor der vil være storrumskontorer.

  De berørte medarbejdere vil modtage seddel med information om udskiftningen af vinduer, når tiden nærmer sig den enkelte gang.

  Der skal dog tages forbehold for, at selve planen for udskiftningen af vinduerne kan ændre sig, hvis der skulle opstå uforudsete problemstillinger.

  Respekter byggepladsen og endelig godkendelse

  Under arbejdet opfordres man til at respektere, at byggepladsen er et område, hvor sikkerheden skal overholdes af både håndværkere og medarbejdere. Derfor bedes man ikke tage kontakt til håndværkerne under arbejdet eller træde ind på selve byggepladsen - dette gælder også kontorerne, når arbejdet står på.

  Samtidig er det vigtigt, at man ikke kommer ind på sit kontor, inden man har fået besked på, at det endelige arbejde er overstået. Arbejdet skal nemlig være godkendt af Aabenraa Kommune, inden det kan betragtes som afsluttet og dermed indflytningsklar.

  Solafskærmning

  Der vil først blive monteret solafskærmning, efter vinduerne og facaderne er helt færdige. Der vil derfor være et tidsrum mellem udskiftningen af vinduerne og opsætningen af solafskærmningen, hvor det ikke er muligt at afskærme for solen. Det er i denne forbindelse vigtigt, at man ikke påmonterer/klistrer noget på vinduerne, da vinduerne i så fald går i stykker. Når tidspunktet for montering af solskærme i de respektive afdelinger nærmer sig, vil man blive informeret.