Indvendigt vedligehold og daglig drift

Læs mere om vedligehold og drift her

Indhold

  Kontakt altid Kommunale Ejendomme, inden du går i gang med en ny drift- eller vedligeholdelsesopgave på de bygninger, du er ansvarlig for.

  Som institutionsleder eller teknisk serviceleder har du ansvaret for den løbende, daglige drift og indvendige vedligeholdelse af institutionens bygninger og tekniske installationer. Men du har faktisk også ansvaret for mindre udvendige vedligeholdelsesopgaver.

  Disse drift- og vedligeholdelsesopgaver har den enkelte institution afsat egen økonomi til i ”Institutionens driftsmidler”.

  Men inden du sætter en ny opgave i værk, vil vi gerne i dialog med dig, da mange af denne type opgaver kræver rådgivning, byggetilladelse fra myndigheder, indberetning eller accept fra Kommunale Ejendomme.

   

  KONTAKTPERSON:

  Distrikt 1 (Midt): Pia Bennetsen Tlf. 73767769

  Distrikt 2 (Syd): Henrik Rosenørn Møller Tlf. 73766249 

  Distrikt 3 (Nord): Joakim Berg Tlf. 73766255

  Varmemester: Ole Venzel Nielsen Tlf. 73767093

  Georg Eduard Faudel Tlf. 73767067

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Institutionens driftsmidler er øremærket til

  Forsikring, administration, service, eftersyn, kontrol, overvågning, indberetning, forbrug og forbrugsoptimering.

   

  Vedligeholdelsesopgaver og service, der er nødvendige for at holde indvendige bygningsdele- og overflader intakte og funktionsduelige.

  mindre udvendige arbejder, der er nødvendige for at holde bygningen i funktion og drift.

   

  Renholdelse af anlæg, fjernelse af graffiti, skadedyrsbekæmpelse og særlig rengøring.

   

  Græsslåning, blomsterbede, hækklipning, saltning, snerydning mm.