Større akut vedligehold

‎Læs mere om større akut vedligehold her

Indhold

  Opstår der større, akutte uforudsete opgaver som følge af fx ledningsbrud, utætte tage, pludseligt konstaterede problemer, skal du som bygningsansvarlig hurtigst mulig kontakte både din fagforvaltning og Kommunale Ejendomme.

  Du må selv tage initiativ til absolut nødvendige nødværgeforanstaltninger. Herefter kan Fagforvaltningsdirektøren i samråd med Forsikring og Kommunale Ejendomme godkende og iværksætte akut vedligeholdelsesarbejde, der herefter forelægges det stående udvalg og borgmesteren hurtigst muligt.

  Oplever du som bygningsansvarlig ”almindelige” forsikringsskader på bygninger og tekniske installationer, skal du indberette dem via skadeprogrammet C3 og orientere Kommunale Ejendomme.

  INDBERET FORSIKRINGSSKADER VIA C3

  Her kan du indberette ”almindelige” forsikringsskader på bygninger og tekniske installationer.

   

  Ejendomme

  Mette Møldrup Hornbek

  Teamleder

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767091

  Mobil: 24249078

  E-mail: mmho@aabenraa.dk