Udvendigt vedligehold og tekniske installationer

Læs mere om vedligehold og drift her

Indhold

  Kommunale Ejendomme har ansvar for, og økonomi til, at planlægge og gennemføre vedligehold af klimaskærm og tekniske installationer på kommunens samlede bygningsmasse.

  Det betyder, at vi kontakter dig som bygningsansvarlig, når det er tid til at aftale planlagt vedligehold af de bygninger, du er ansvarlig for. Det gør vi selvfølgelig i tæt dialog med dig.

  Vi prioriterer vedligeholdelsesopgaverne i en bestemt rækkefølge. Det betyder også, at der ikke er midler til alt. Nyetableringer er for eksempel ikke en del af økonomien til udvendigt vedligehold.

   

  KONTAKTOPLYSNINGER:

  Distrikt 1 (Midt): Pia Bennetsen Tlf. 73767769

  Distrikt 2 (Syd): Henrik Rosenørn Møller Tlf. 73766249 

  Distrikt 3 (Nord): Joakim Berg Tlf. 73766255

  Varmemester: Ole Venzel Nielsen Tlf. 73767093

  Georg Eduard Faudel Tlf. 73767067

   

   

   

   

   

   

   

   

  Planlagt, budgetteret vedligehold

  Murværk, tage, nedløbsrør, døre, vinduer, konstruktioner, beklædninger og brønde.

  Afløb, el, vand, varme, belysning, ventilation og elektroniske styring heraf mm.

   

  Asfalthuller, flisekanter mm.