Ansvar – forpligtigelser

Ansvaret for, at forsikringskontoret har de rigtige oplysninger, herunder også størrelsen af forsikringssummer, påhviler lederen i den enkelte afdeling/institution.

 • Læs op

Indhold

  Der er pligt til løbende, at rapportere til Forsikringskontoret, når der sker følgende:

   

  På grundlag af oplysninger fra de enkelte afdelinger/institutioner foretager Forsikringskontoret følgende:

  • nytegning af policer
  • ændring/ajourføring/ophævelse af bestående policer
  • skadebehandling
  • hjælp, råd og vejledning i forbindelse med forsikringsspørgsmål.