Varmt arbejde

‎ Læs mere om varmt arbejde

 • Læs op

Indhold

  Hvad er varmt arbejde?

  Varmt arbejde er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister eller brandfarlig opvarmning.

  Typiske eksempler:

  • Tagdækning (pap)
  • svejsning, brug af vinkelsliber eller skærebrænder og lodning
  • ukrudtsbrænding.

  Regler som skal overholdes: 

  • Der skal udfyldes og indsendes en aftaleblanket til Team Forsikring. Gå til aftaleblanket
  • DBI´s seneste udgave af BtV nr. 10 skal altid overholdes
  • Personen der udfører varmt arbejde skal have et certifikat på gennemført kursus. Kurset skal fornys hvert 5. år.

  Inden I eller en bestilt håndværker udfører nogen form for varmt arbejde SKAL:

  • Aftaleblanketten indsendes til Team Forsikring.

  Blanketten skal være underskrevet, af:

  • Den som bestiller arbejdet
  • Den udførende håndværker (egen eller fremmed)
  • Brandvagten

  Tagpap

  Ved arbejde med tagpap, må brandvagten ikke deltage i arbejdet, vedkommende skal kun holde øje, også i pauser og mindst en time efter arbejdet er afsluttet.

  Ukrudtsbrænding og andet udendørs varmt arbejde

  Før man bruger sin ukrudtsbrænder, skal man sætte sig ind i, hvordan man bruger den korrekt og sikkert. Nedenstående punkter skal altid overholdes:

  • Brandslukningsmateriel, ukrudtsbrænder m.v. skal være i forsvarlig stand.
  • Medbring altid brandslukker eller udlæg en vandslange, til brug ved hurtig reaktion ved antændelse
  • Fjern letantændeligt materiale – affald, nedfaldent løv m.v.
  • Som forebyggelse kan der anbefales, at gøre områder/facader på bygninger våde før og/eller efter arbejdets udførelse.
  • Krav om 1 meters afstand ved brandbare beklædninger, hegn og/eller vegetation.
  • Anden brandvagt end den udførende person kræves, nær brandbare bygninger og andre områder, hvor risikoen for brandspredning må anses for høj.
  • Efter arbejdets afslutning tjekkes/laves rundringer, at der ikke ligger gløder og ulmer. Tjek igen 1 time efter endt arbejde.

  Hvis I laver ukrudtsbrænding i sommerhalvåret, skal der indsendes en årsblanket for hele perioden inden start! Gå til årsblanket.

  HUSK       

  • Udvis passende brandsikker adfærd.
  • Ukrudtsbrænding må ikke udføres i tørkeperiode og i blæsevejr.
  • Kontroller, at eksterne håndværkere har passende forsikringsdækning for erhvervsansvar.

  Selvrisiko

  Manglende overholdelse af regler og retningslinjer, som i værste fald medfører til en brand, medfører, at Forsikringsselskabet opkræver en ekstra selvrisiko på 150.000 kr. som den pågældende afdeling blive opkrævet for!