Informations­sikkerhed

Informationssikkerhed handler om at beskytte de informationer, der er følsomme og fortrolige. Det gælder både persondata, men også andre fortrolige data f.eks. oplysninger om lukkede dagsordenspunkter.